Những thay đổi của thai nhi và mẹ bầu trong tháng đầu tiên

Những thay đổi của thai nhi và mẹ bầu trong tháng đầu tiên

Tăng trưởng của em bé Mặc dù tuổi thai nhi được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng nhưng 2 tuần đầu bạn không thực sự mang tha...